Λογότυπο του poula24.gr για μικρές αγγελίες Poula24.gr
00159

Ξύλόσόμπά

01.12.2019
700

Ν. Αττικής - Βορείου Τομέα Αθηνών Δ. Αγίας Παρασκευής

Εμφάνιση χάρτη
Κλέάνθής
Πώλέίτάί ξύλόσόμπά μάντέμένίά μέ ξέχώρίστή έστίά φόύρνόύ μέτάχέίρίσμένή μόνό δύό χρόνίά κάλύπτίκότήτά μέχρί 100τμ

Το poula24.gr χρησιμοποιεί cookies.
Μάθε περισσότερα